UK_RTW_CONTENT_310317_960X400-HERO
0

Du lịch bụi để làm gì?

Đọc sách du lịch thấy tác giả hay chia ra các quan điểm về du lịch bụi/phượt (travel) và du lịch nghỉ dưỡng (vacation/holiday), mình cùng quan điểm như vậy
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!